Mình bán chiếc sh 125i smartkey phiên bản 2016

1 của