1400000đ

Tặng đồng hồ đeo tay cho người yêu có ý nghĩa gì?