1400000đ

Đồng hồ Rado mặt tròn thể hiện sự sắc xảo và cứng rắn