Thùng phi nhựa 50L – thùng phi công nghiệp – thùng phi đựng hóa chất.