Phước Đạt – Xe nâng tay thấp Meditek bán trên toàn quốc.