Thùng giữ lạnh 200L – Thùng đá 150L – bán thùng đá Thai lan.