Điều hòa sanyo nhật ( không phải quạt hơi nước nhé)

1